Filip Malý - kurzy pro všechny

Obchodní podmínky

Tyto licenční a všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") webu kurzy.filipmaly.cz, jehož provozovatelem je Filip Malý, se sídlem Nádražní 221, Košťálov, 512 02 zapsaném do živnostenského rejstříku města Semily, identifikační číslo: 06505651 - neplátce DPH (dále jen "Prodávající"), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran uzavřená mezi Prodávajícím a jinou fyzickou osobou nacházející se v době využívání služby na území České republiky (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu kurzy.filipmaly.cz Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese kurzy.filipmaly.cz .

Kontaktní údaje

Název e-shopu: kurzy.filipmaly.cz
Provozovatel: Filip Malý
Sídlo: Nádražní 221, Košťálov 512 02
IČ: 06505651
Email: kurzy@filipmaly.cz
Zapsaný v živnostenském rejstříku města Semily.

Bankovní spojení

Číslo účtu: 670100-2211088830/6210
Název banky: mBank, S.A.

Základní informace

Všechny produkty na eshopu, které prodávám, jsem vytvořil sám a jsou chráněné autorským zákonem. Neprodávám fyzické zboží, pouze digitální produkty. Ty mají licenční omezení pouze na Českou a Slovenskou republiku a jejich znění je v českém jazyce. Z toho důvodu je prodej omezen pouze na území České a Slovenské republiky. Stránky internetového obchodu mají zabezpečenou komunikaci přes protokol HTTPS a jejich obsah je šifrován. Platit můžete bankovním převodem nebo přes platební bránu PayPal.

Informace o zboží a ceně jsou závazné a konečné. Jsem neplátce DPH a nejsem povinen vést EET.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

Znění obchodních podmínek můžu jako Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Kupující bere na vědomí, že změna VOP mu nebude oznámena a je povinen se před každým využíváním služeb na tomto webu seznámit s aktuálním zněním VOP.

Platba a dodání

Platit můžete převodem nebo přes Paypal.

  • Bankovní převod je zdarma. Prosím, použijte číslo účtu a jako variabilní symbol (VS) uveďte číslo objednávky. Číslo objednávky najdete v emailu "s potvrzením objednávky" nebo v eshopu po registraci v sekci Můj účet - objednávky.

  • Paypal má v Lucembursku řádnou bankovní licenci a slouží jako platební metoda, kterou můžete bezpečně platit na internetu. Platba je zdarma a bez nutné registrace. Platí se kartou. Výhodou je její okamžité zpracování, takže vám produkty přijdou na email ihned.

  • Platba bankovním převodem může trvat i pár dní. Záleží na bance. Po připsání peněz na účet vám pošlu fakturu včetně odkazů na produkty. Výuková videa jsou umístěná na YouTube. Ebooky jsou ve formátu PDF. LUT jsou ve formátu CUBE a 3DL.

Kupující si může stáhnout výše zmíněné produkty, a to i opakovaně, pokud toto ve výjimečném případě neznemožňují právní podmínky ochrany těchto produktů, obzvláště vzhledem k zabezpečení autorských práv proti neoprávněnému kopírování.

Kromě oprávnění k osobnímu využití díla není Kupující oprávněn dílo užít jiným způsobem. Kupující tak bere na vědomí, že zejména není oprávněn dílo měnit, rozšiřovat, sdělovat veřejnosti, půjčovat či pronajímat. Zakoupením produktů mu také nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo smluvních partnerů Prodávajícího.

Zpracování osobních údajů

Stránku se zásady ochrany osobních údajů najdete v odkaze.

Nákup

Nákup je bez registrace. Produkty s fakturou vám přijdou na email.

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Produkty, které jako Prodávající prodávám na eshopu jsou v digitální formě. Tyto podmínky neumožňují, dle § 1837 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakékoliv vracení již přijatých plateb ze strany Kupujícího a dokončené objednávky. Prodávající umožňuje Kupujícímu se kvalifikovaně rozhodnout jestli si produkt koupit nebo ne po přečtení osnovy, zhlédnutí přiložených obrázků případně i videí, praxe Prodávajícího v odvětví a tak podobně.

Výjimkou je situace, kdy Kupující zaplatí objednávku bankovním převodem a uvědomí Prodávajícího o tom, že chce zrušit objednávku. Pokud nedošlo k jejímu dokončení, tedy Prodávající produkty Kupujícímu neodeslal, objednávka bude zrušena a peníze poslány zpět.

Reklamace

K reklamaci může Kupující využít kontaktní formulář nebo email kurzy@filipmaly.cz Prodávající reklamaci vyřídí co nejdříve, nejvýše ovšem do 30 dní.

Průběh reklamace

Kupující podá reklamaci - pomocí kontaktního formuláře, nebo zasláním e-mailu s následujícími informacemi:

  • a) název produktu
  • b) popis vad - problému Kupujícího

Kupující počká na rozhodnutí - Prodávající dá vědět, že reklamaci přijal a jak bude dále postupovat do dvou pracovních dní od podání reklamace. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30 dní od doručení e-mailu (zaslání formuláře) a rozhodnutí pošle Kupujícímu na kupujícím zadanou adresu při nákupu.

Vrácení peněz či odstranění vady - Pokud Prodávající uzná reklamaci jako oprávněnou, bez prodlení odstraní vadu, jestliže to nebude možné, vrátí Kupujícímu do 5 pracovních dní od učinění rozhodnutí peníze. A to na číslo bankovního účtu, o které Kupujícího ihned požádá.

O všech reklamacích si Prodávající vede záznamy a je možné je na žádost poskytnout (v elektronické formě).

Mimosoudní vyrovnání

V případě sporu, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytnout spotřebiteli tyto informace také v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat.

V případě zahájení mimosoudního řešení spotřebitelské sporu je prodávající povinen se vyjádřit ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení vyrozumění o zahájení.

Prodávající je povinen úzce spolupracovat a poskytnout ČOI součinnost potřebnou k efektivnímu řešení spotřebitelského sporu.

Závěrečná ustanovení

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.